Sản xuất Booth Sampling

Sản Xuất Booth Sampling

 Sản xuất Booth Sampling là gì? 

 Sản xuất booth sampling: Trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi nó đóng vai trò là điểm gặp đầu tiên của khách hàng đối với sản phẩm mới của bạn.

Hiện nay công ty Quảng Cáo Thương Mại Kim Thành chuyên sản xuất booth sampling, vòng quay trúng thưởng, standee die cut, hanger sắt, hanger dây nhựa,… phục vụ cho các chương trình quảng cáo.

booth dove

 

 

 

san-xuat-hanger

 

booth samplingbooth nutrilon soya