Chuyên mục: Showroom

Showroom

Showroom là một không gian độc lập hoặc liên hoàn rộng lớn được sử dụng làm vị trí để giới thiệu, tiếp thị các sản phẩm để bán, chẳng hạn như ô tô, xe máy, hệ thống nhà sách, hệ thống trưng bày quần áo… Nó cũng có thể là một vị trí giải trí bày […]